สมัครเข้าเรียนด้วยระบบออนไลน์
1.ระบบจะเปิดให้กรอกข้อมูลในวันที่ 24-28 เมษายน 2564
2.นักเรียนเตรียมข้อมูล ผลการเรียนเฉลี่ยจาก ปพ.1

   (วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)
3.เอกสารที่ต้องถ่ายเป็นไฟล์รูปเพื่อแนบไฟล์ในการสมัคร
   3.1)ปพ.1
   3.2)สำเนาทะเบียนบ้านตนเอง
   3.3)สำเนาทะเบียนบ้านบิดา
   3.4)สำเนาทะเบียนบ้านมารดา
                   สมัครเข้าเรียน

คลิกที่นี่>>>>>http://gg.gg/p2t8w<<<<<

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง

>>>รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่1

>>>รายละเอียดการรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่4

                                แจ้งกำหนดการเปลี่ยนแปลง
                                เรื่อง การสอบจัดห้องเรียน

          สพฐ.เปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือกเข้าเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564 ล่าสุด
                 🏫👉เปิดภาคเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564
                       🌿 ม.1 ในเขตและนอกเขตพื้นที่ฯ 
                                 👉เดิม สอบ 8 พ.ค 2564 เปลี่ยนเป็นสอบ วันที่ 22 พ.ค. 2564
                        🌿 ม.4 นักเรียนทั่วไปและนักเรียน ม.3 เดิม
                                 👉เดิม สอบ 9 พ.ค 2564 เปลี่ยนเป็นสอบ วันที่ 23 พ.ค. 2564