วัน ศุกร์ ที่ 14 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ต้อนรับ พ.ท.ฉัตร แต่แดงเพชร รอง ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.23

ให้การต้อนรับ นายจารุวัตร ภูแก้ว นายอำเภอหนองกุงศรี ประธานในพิธีเปิดการฝึก นศท.ชั้นปีที่​ 1 - 3 

ประจำปีการศึกษา​ 2563 ​ ศฝ.ฯ ย่อย รร.หนองกุงศรีพิทยาคาร จ.กาฬสินธุ์ โดยมีกิจกรรมที่สำคัญ ดังนี้

1.กระทำพิธีเปิดการฝึก   2.กิจกรรมไหว้ครู  3.กิจกรรมซาบซึ้งพระคุณแม่ 4.การฝึกบุคคลท่ามือเปล่า

, แถวชิด ในการนี้หน่วยได้เน้นการปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการป้องกันเชื้อไวรัสโคโรน่า​ (Covid-19)

อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยครับ

คลังภาพ