วัน อังคาร ที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนีพันปีหลวง

ประจำปีการศึกษา 2563 ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คลังภาพ