วัน จันทร์ ที่ 10 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะครูเวรวันจันทร์ รอรับนักเรียนมาโรงเรียนตอนเช้า

หน้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร และสแกนวัดอุณหภูมิและสวมหน้ากากอนามัยเข้าโรงเรียน

คลังภาพ