วัน พฤหัสบดี ที่ 9 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะครูเวรวันพฤหัสบดี รอรับนักเรียนมาโรงเรียนตอนเช้าและทำการตรวจคัดกรองนักเรียน

และวัดอุณหภูมิเพื่อปองกันโรคโควิด19 และตรวจการใส่หน้ากากแมสนักเรียน

ก่อนเข้าโรงเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

  คลังภาพ