วัน พุธ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

ร่วมทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบก่อนกลับบ้าน

  คลังภาพ