วัน พุธ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะครูเวรวันพุธ รอรับนักเรียนมาโรงเรียนตอนเช้าและทำการตรวจคัดกรองนักเรียน

และวัดอุณหภูมิเพื่อปองกันโรคโควิด19 และตรวจการใส่หน้ากากแมสนักเรียน

ก่อนเข้าโรงเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

  คลังภาพ