วัน พุธ ที่ 8 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ได้อำนวยความสะดวกและนำเสนอข้อมูลนักเรียน

โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาเชิงประจักษ์

ตามโครงการ มอบบ้านน้ำใจ “คืนความสุขให้ลูก สพฐ." ประจำปีการศึกษา 2563

  คลังภาพ