วัน จันทร์ ที่ 6 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา

ยินดีต้อนรับ หัวหน้าชุดครูฝึกที่ 3 พันตรีศิลศาสตร์ คันศิลป์ คณะครูฝึกที่3

มณฑลทหารบกที่ 23 และผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารทุกสถานที่

และเป็นศูนย์ทดสอบสมรรถนะร่างกายเพื่อคัดเลือกนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1

ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

 คลังภาพ