วัน พุธ ที่ 1 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2563

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร เปิดเทอมวันแรกและทำการคัดกรองนักเรียน

และตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรีียนและสวมหน้ากากอนามัย (แมส)ทุกคน

ก่อนเข้าโรงเรียนเพื่อมาตรการป้องกัน COVID-19

 คลังภาพ