วัน พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ร่วมยินดีกับ นายเทอด เทพบาท

รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

ย้ายดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหนองบัววิทยาเสริม อำเภอห้วยเม็ก 

สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2