วัน อังคาร ที่ 3 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เชิญชวนสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

เมื่อมาติดต่อราชการที่โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร