วัน พฤหัสบดี ที่ 18 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

จัดกิจกรรมมอบทุนนักเรียนทุนเสมอภาค เพื่อช่วยเหลือผู้ปกครองเนื่องจาก

สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19

ณ อาคารโดมเอนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร