วัน อังคาร ที่ 16 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ประชุมเตรียมความพร้อม ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ณ ห้องประชุมธรรมภิบาล