วัน อาทิตย์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร รับรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียน SMP(4/5) ,ห้องเรียนปกติ (4/1-4/3) ,ห้องเรียนคณิต-ภาษา ปีการศึกษา 2563

ณ อาคารโดมเอนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

 นัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

ในวันศุกร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 

 ภาพบรรยากาศกิจกรรมรายงานตัว/มอบตัว ม.4