วัน เสาร์ ที่ 13 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร รับรายงานตัว/มอบตัว นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ห้องเรียน SMP(1/5) ,ห้องเรียนปกติ (1/1-1/4) ปีการศึกษา 2563

ณ อาคารโดมเอนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

 นัดประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 และ ม.4

ในวันศุกร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563 

 ภาพบรรยากาศกิจกรรมรายงานตัว/มอบตัว