โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

ประกาศประชาสัมพันธ์ ถึงนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2563

ที่มีความประสงค์จะศึกษาวิชาทหาร (รด.) ชั้นปีที่ 1 สามารถสมัครยื่นความจำนง

ผ่านระบบอนไลน์ได้  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิ้งค์ด้านล่าง

หรือ สแกน QR Code

https://forms.gle/9nx5LfzJb3FdXsrf8