วัน พุธ ที่ 10 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ประกาศจัดห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียน SMP(4/5) , ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต (4/1-4/3) 

ห้องเรียนปกติ คณิต-ภาษา (4/4)  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ปีการศึกษา 2563

 รายงานตัว/มอบตัว ม.4   วันอาทิตย์ ที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

(เวลา 09.00 น. -12.00 น.)

 ประกาศการจัดห้องเรียน ม.4