วัน อังคาร ที่ 9 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ประกาศผลการสอบคัดห้องนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ห้องเรียน SMP , ห้องเรียนปกติ วิทย์-คณิต และ ห้องเรียน คณิต-ภาษา

 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร ปีการศึกษา 263

 ประกาศผลสอบคัดห้องเรียน ม.4