กิจกรรมฐานผจญภัยลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560

8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

Video    กิจกรรมฐานผจญภัยลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด

รูปภาพเพิ่มเติม