foto1

การศึกษา คือ ชีวิต

foto1

ศึกษาดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

foto1

สุขภาพดี กีฬาเด่น

foto1

โรงเรียนเป็นเลิศวอลเล่ย์บอล

foto1

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (25-28 มีนาคม 2561) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ผู้บริหารโรงเรียน

B NW
ดร.ปุณกาญจน์    ภูเงิน  
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบ

เมนูเพิ่มเติม

 

 

ขณะนี้เวลา

กิจกรรมฐานผจญภัยลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560

8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

Video    กิจกรรมฐานผจญภัยลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด

รูปภาพเพิ่มเติม

 

ข่าว สพฐ.