foto1

การศึกษา คือ ชีวิต

foto1

ศึกษาดี สามัคคี มีวินัย น้ำใจงาม

foto1

สุขภาพดี กีฬาเด่น

foto1

โรงเรียนเป็นเลิศวอลเล่ย์บอล

foto1

รับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 (25-28 มีนาคม 2561) ไม่เว้นวันหยุดราชการ

 

ผู้บริหารโรงเรียน

B NW
ดร.ปุณกาญจน์    ภูเงิน  
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เข้าสู่ระบบ

เมนูเพิ่มเติม

 

 

ขณะนี้เวลา

19/03/2561 ดร.ปริญญา จุฑาสงฆ์ รอง ผอ.สพม.24

พร้อมด้วยนางสาวรัสมี ภูกันดาน ศึกษานิเทศก์ สพม.24

คณะกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เพื่อปรับขั้นเงินเดือน ครั้งที่ 1 ของ ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน

ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

 

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนต่อ  ชั้น ม.1 และ ม.4  ปีการศึกษา 2561

วันที่รับสมัคร  25-28 มีนาคม 2561  เวลา 08.30 - 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

เอกสารการสมัครเรียน ม.1,ม.4

 

                ประกาศผลการเรียน 2/2560 

ม.1/1

 

 ม.1/2

 ม.1/3

 ม.1/4

 ม.1/5

 

ม.2/1

ม.2/2

ม.2/3

ม.2/4

ม.2/5

 

 

ม.3/1

 

ม.3/2

 

ม.3/3

 

ม.3/4

 

ม.3/5

 

ม.4/1

ม.4/2

ม.4/3

ม.4/4

ม.4/5

ม.4/6

ม.5/1

ม.5/2

ม.5/3

ม.5/4 

ม.5/5

ม.5/6

ม.6/1 ม.6/2 ม.6/3 ม.6/4  ม.6/5 ม.6/6  

                             

ลูกยาง หนุ่มเมืองน้ำดำ  โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักกีฬาวอลเล่ย์บอลชาย

ในวันที่ 25-28 มีนาคม 2561

ณ  หอประชุมโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

ข่าว สพฐ.