วัน เสาร์ ที่ 1  เดือน  สิงหาคม พ.ศ.2563

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

เป็นศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร นศท.มทบ.23   

การฝึกหลักสูตร นักศึกษาวิชาทหารบังคับบัญชาประจำปีการศึกษา 2563

ณ บริเวณโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

  คลังภาพ