วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑  ดร.ปุณกาญจน์ ภูเงิน ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

จัดกิจกรรมชื่นชมยินดีรุ่นพี่คนเก่ง มอบดอกไม้ชื่นชมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖

สามารถสอบเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้จำนวนมาก

รูปภาพเพิ่มเติม