วัน เสาร์ ที่ 25 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สัปดาห์ที่3 ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

  คลังภาพ