วัน เสาร์ ที่ 18 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

จัดโครงการปรับความรู้พื้นฐานนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันเสาร์ ที่ 11,18,25 เดือนกรกฏาคม

และ วันที่ 1 และ 8 เดือนสิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

  คลังภาพ