วัน พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

เวลา 13.00 น.-15.30 น. จัดกิจกรรมรับน้อง ชาวฟ้าแดง

ประจำปีการศึกษา 2563  ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

  คลังภาพ