วัน พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

ายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

มอบเกียรติบัตรให้สภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562 

ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

  คลังภาพ