วัน พฤหัสบดี ที่ 16 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารและคณะผู้บริหาร

ครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะศิษย์เก่าและผู้สนับสนุนทุนการศึกษา

โดยงานแนะแนว จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

ณ อาคารโดมอเนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

  คลังภาพ