ร่วมเชียร์ ทีมวอลเล่ย์บอลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

อายุไม่เกิน 14 ปี  การแข่งขันวอลเล่ย์บอลยุวชน  แอร์เอเชีย

ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อบหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

รอบชิงชนะเลิศ  14 กุมภาพันธ์ 2561  ณ สนามเทศบาลเมืองหนองคาย