ร่วมเชียร์ ทีมวอลเล่ย์บอลโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

อายุไม่เกิน 14 ปี  การแข่งขันวอลเล่ย์บอลยุวชน  แอร์เอเชีย

ชิงถ้วยประทาน ทูลกระหม่อบหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี

7-13 กุมภาพันธ์ 2561  ณ สนามเทศบาลเมืองหนองคาย

ผลการแข่งขันวันนี้  12 กุมภาพันธ์ 2561  (ขอบคุณภาพสวยๆ จากคุณครู นริศ ประธรรมสาร)