ร่วมส่งกำลังใจเชียร์ นักวอลเล่ย์บอล ชาย อายุไม่เกิน 14  ปี  

ในรายการ  แอร์เอเชีย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ครั้งที่ 27  ปี 2560

ณ สนามกีฬากลางเทศบาลเมือง  จังหวัดหนองคาย