วัน จันทร์ ที่ 25 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2562

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จัดพิธีถวายราชสดุดี "วันวชิราวุธ"

ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คลังภาพPHOTO