วัน พุธ ที่ 23 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ หน้าที่ว่าการอำเภอหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จังหวัดกาฬสินธุ์

 

คลังภาพ