วัน อาทิตย์ ที่ 13 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศล

และพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปีพุทธศักราช 2562

ณ หอประชุมอำเภอหนองกุงศรี อำเภอหนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์

คลังภาพ