วัน พฤหัสบดี ที่ 10 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร และนักศึกษาวิชาทหารทุกชั้นปี

ร่วมพิธีตรวจสอบแลปิดการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ที่ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม

ประจำปี 2562 ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 23

ระหว่างวันที่ 29 กันยายน -10 ตุลาคม 2562

ณ โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์

คลังภาพ