วัน อังคาร ที่ 8 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน

เข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562

ระดับเขตพื้นที่การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต24

ระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2562 ณ จังหวัดกาฬสินธุ์

คลังภาพ