วัน ศุกร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร และคณะผู้บริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา นายเทอด เทพบาท รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

จัดสอบวัดผลปลายภาคเรียน เทอม 1 ปี 2562 ในวันที่ 23 - 26 กันยายน 2562

 

คลังภาพ