วัน ศุกร์ ที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร จัดพิธีมุทิตาวารวะ ด้วยรักและศรัทธา

เกษียณอายุราชการ นายสมพงษ์ บุญหล้า รองผู้อำนวยการโรงเรียน

คุณครูผาสุข เจริญศักดิ์ คุณพ่อประดิษฐ์ กุโรรัตน์ คุณพ่อบรรเทิง พุทธวงศ์

ณ อาคารโดมเอนกประสงค์โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คลังภาพ