วัน พฤหัสบดี ที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

นายเทอด เทพบาท รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

นายทองสุข วงษ์อนันท์ หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ร่วมกับคณะครูและนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

จากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์และมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

จัดโครงการอบรม"Coding at School Project"ด้วยบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 3 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คลังภาพ