วัน อังคาร ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร และคณะผู้บริหาร

คณะคุณครูที่ปรึกษา มอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนพิเศษ

อบเพิ่มเติม แก่ผู้ปกครองและนักเรียนจำนวน 39 คน ที่บริเวณอาคารโดมอเนกประสงค์

คลังภาพ