วัน พุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน

ร่วมทำความสะอาดเก็บขยะบริเวณเขตพื้นที่รับผิดชอบก่อนกลับบ้าน

คลังภาพ