วัน พุธ ที่ 11 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

นายสมพงษ์ บุญหล้ารองผู้อำนวยการโรงเรียนและคุณครูผาสุข เจริญศักดิ์

และคุณพ่อนักการบันเทิง คุณพ่อนักการประดิษฐ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติ

การถอดประสบการณ์ก่อนการเกษียณอายุราชการ จากผู้บริหาร ครู

บุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต24 

คลังภาพ