วัน ศุกร์ ที่ 6 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร และคณะผู้บริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน นว.เกมส์ ปี2562

ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 การแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆ และประกวดเชียร์หลีดเดอร์

STAFF  แสตนเชียร์ ประกอบไปด้วย สีน้ำเงิน สีม่วง สีส้ม สีเหลือง

คลังภาพ