วัน พุธ ที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ.2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร และคณะผู้บริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน นว.เกมส์ ปี2562

ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 กระบวนพาเหรดทั้ง 4 สี เชียร์หลีดเดอร์ STAFF 

แสตนเชียร์ ประกอบไปด้วย สีน้ำเงิน สีม่วง สีส้ม สีเหลือง

เส้นทาง ตลาดหนองวิวหนัง - ร.ร.หนองกุงศรีวิทยาคาร

 

คลังภาพ