วัน พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาพลศึกษา เตรียมความพร้อมพิธีเปิด

และ หลีดเดอร์และ Staff แสตนเชียร์แต่คณะสี

คลังภาพ