วัน พฤหัสบดี ที่ 29 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

นายสมพงษ์ บุญเรือง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะผู้บริหาร

คณะครูและบุคลากรทาวการศึกษา และ นักเรียนขอส่งกำลังใจให้ลูกๆ วอลเลย์บอล

"ลูกยางหนุ่มเมืองน้ำดำ" โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคารเดินทางปลอดภัย

และได้รับชัยชนะ (แชมป์) การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชน

"กฟภ" PEA รอบคัดเลือกภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

(30 ส.ค. - 6 ก.ย. 62)ณ จังหวัดหนองคาย

คลังภาพ