วัน พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร คณะผู้บริหาร

ครู บุคลากรทางการศึกษา เตรียมความพร้อมในการจัดการทำรายงาน

และผลการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากลตามหลักเกณฑ์ SCQA

ณ ห้องประชุมเล็กโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คลังภาพ