วัน พุธ ที่ 28 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2562

นายวรุตม์ เขจรสัตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

และคณะครูเวรวันพุธ รอรับนักเรียนมาโรงเรียนตอนเช้า

หน้าโรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร CR:ตากล้อง คุณครูนภดล ทองสุพรรณ

คลังภาพ