วัน พฤหัสบดี ที่ 22 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา เตรียมความพร้อมกีฬาสีภายใน

ระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2562 เตรียมความพร้อม เชียร์ลีดเดอร์

กองเชียร์คณะสี และ STAF สี ณ โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร

คลังภาพ